söndag 19 april 2009

Ledarens positiva känslor förstärker gruppen

Om en ledare har positiva förväntningar på gruppmedlemmarna är de effektivare än om ledaren har negativa förväntningar. Fenomenet kallas Pygmalion effekten efter George Bernard Shaws pjäs.

 

Fenomenet studerades först i en studie med lärare och elever som objekt. Lärarna instruerades av psykologer att vissa elever förväntades öka sina intellektuella prestationer under året, egentligen var eleverna slumpmässigt utvalda. Eleverna själva visste inte om detta och det fanns inga skäl till att de skulle bli bättre under året och ändå visade det sig i slutet av året att de hade blivit det, endast för att lärarna hade positiva förväntningar på dem.

 

Nu har man studerat samma fenomen bland arbetsgrupper och kommit fram till att samma princip stämmer där. Riktigt hur man ska få chefer att förändra attityd förtäljer dock inte historien.

 

Läs mer på Pygmalion Leadership: The Power of Positive Expectations

 

Johan Ydrén arbetar med psykoterapi och konflikthantering. Besök gärna Ydrén Psykoterapi för psykoterapi i Göteborg och Hantera konflikter… för mer om konflikthantering

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar