onsdag 29 april 2009

Hämndlystnad är inte bra för dig

Hämnd är en vanlig drivkraft i konflikter, även om det ibland är svårt att erkänna. Hämnd står inte såg högt upp på en konflikthanterares lista över positiva beteenden men fyller ändå en viktig funktion. Det hjälper en markera gränser, visa missnöje, är avskräckande och kan hjälpa en återställa den inre balansen efter att man blivit utsatt för en oförätt.

 

Ändå är det sällan till ens fördel att vara hämndlysten. Den som hämnas är ofta den som förlorar mest och det tär på en att bära de negativa känslorna.

 

I en tysk studie refererad av Psych Central har man visat att det inte är nyttigt att vara hämndlysten. När man jämförde de som hade ökad tendens att återgälda negativa handlingar med de som hade ökad tendens att återgälda positiva handlingar fann man att de förstnämnda var arbetslösa i högre utsträckning, hade färre vänner och var mer missnöjda med sitt liv.

 

Mer om konflikthantering och konflikter

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar